Historia

Zaktualizowano: 4 maj 2021

Trochę historii – świat

Zdrowie – fundamentalna wartość każdego człowieka.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Zgromadzenia Narodowego ONZ, rok 1948, uznanie zdrowia człowieka za wartość fundamentalną. Ale czy to był początek? Sięgnijmy do czasów starożytnych, do tekstów religijnych i filozoficznych.

Wiek XVIII p.n.e. – wprowadzenie obowiązku opieki nad wdowami i sierotami.

Biblia – obowiązek pomocy bliźniemu.

Masowy rozwój sierocińców, przytułków i szpitali – od czasów starożytnych po nowożytne. Ruch alternatywny – rozwój medycyny i opieki zdrowotnej, najpierw naturalnej potem konwencjonalnej.

Ostatnie stulecia to rozwój medycyny jako nauki.

Zalążki ubezpieczeń społecznych to rok 1881. W Królestwie Pruskim wprowadzono ubezpieczenia społeczne dla osób niezdolnych do pracy, w 1883 r. ubezpieczenia chorobowe, w 1884 r. ubezpieczenia wypadkowe, w 1889 r. ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 1911 r. wprowadzona została ordynacja ubezpieczeniowa, która objęła ochroną robotników, rolników i pracowników intelektualnych. System pruski stał się fundamentem dla rozwoju nowoczesnego systemu ochrony zdrowia.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

O MNIE

IMG_20200618_152607_edited.jpg

Doradzam przy wyborze ubezpieczenia.

Sens ubezpieczenia polega na tym,

żeby mieć ochronę, a nie na tym,

żeby posiadać ubezpieczenie.