Historia

Zaktualizowano: 4 maj 2021

Historii ciąg dalszy. A co w Polsce?

Początki to 'kasy brackie' i 'spółki brackie' (XV – XVI w.). Zakładane były na Górnym Śląsku przez górników. Funkcjonowały na zasadzie wpłat dobrowolnych. Zgromadzone środki były przeznaczone na wsparcie górników – ofiar wypadków. Obejmowały też rodziny, które straciły jedynego żywiciela. Już wtedy widziano potrzebę udzielania wzajemnej pomocy.


Polisa z 1890 r.

Potem były kolejne: 'związki groblowe' (Żuławy), 'porządki ogniowe' (Wielkopolska i północna Polska).

Obowiązek ubezpieczeniowy przynieśli zaborcy (rok 1083 – dekret Fryderyka Wilhelma). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym, utrzymany został obowiązek ubezpieczenia na wypadek pożaru. Utworzono Ministerstwo Zdrowia Publicznego. Wprowadzono obowiązek ubezpieczenia na wypadek choroby oraz opiekę nad kobietami w ciąży. Ubezpieczenia te obejmowały niewielki odsetek ludności, ok. 17 %. Powstało też pierwsze towarzystwo ubezpieczeń – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Działało też wiele prywatnych firm ubezpieczeniowych (ubezpieczenia dobrowolne), również kasy chorych. Już wtedy były ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia na życie.


Polisa PKO z 1901 r.

W 1933 r. podpisano tzw. ustawę scaleniową. W miejsce kas chorych powstały ubezpieczalnie społeczne, których zadaniem było zabezpieczenie świadczeń leczniczych oraz obsługa składek. Tak powstał ZUS.

Potem II Wojna Światowa. Po wojnie wprowadzono budżetowy model zarządzania służbą zdrowia, oparty o radziecki model Siemaszki z 1917 r. Jedynymi ubezpieczycielami byli: Państwowy Zakład Ubezpieczeń, sprzedający ubezpieczenia osobowe i majątkowe oraz Warta, sprzedające to samo tylko w obcych walutach.

Dopiero po 1989 r. polski rynek został otwarty ponownie dla prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych. W 1997 r. przywrócono też system oparty na przedwojennych kasach chorych. Od 2003 r. kasy chorych zastąpił NFZ.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

O MNIE

IMG_20200618_152607_edited.jpg

Doradzam przy wyborze ubezpieczenia.

Sens ubezpieczenia polega na tym,

żeby mieć ochronę, a nie na tym,

żeby posiadać ubezpieczenie.