Rodzaje ubezpieczeń rolniczych

Zaktualizowano: 4 maj 2021


1. Obowiazkowe:

- Odpowiedzialności Cywilnej (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wraz z elementami stałymi.


2. Dobrowolne:

- mienie w gospodarstwie rolnym,

- Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym,

- Odpowiedzialność Cywilna działalności agroturystycznej,

- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).


OC z tytułu gospodarstwa rolnego – ustawowy wymóg ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone przez psy pilnujące gospodarstwa.


Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem objęte są budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze, inwentarzowe, stodoły itp. Ubezpieczenie to obejmuje również solary, panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku, elementy zewnętrzne, oświetlenie, instalacje alarmowe oraz instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Można ubezpieczyć też skutki przepięć oraz skutki aktów wandalizmu.


Mienie w gospodarstwie rolnym.

- ruchomości domowe oraz stałe elementy w budynkach innych niż mieszkalne,

- materiały i zapasy,

- ziemiopłody,

- sprzęt rolniczy,

- budowle (ogrodzenie, silos, wiata, altana, pompa ciepła, przydomowa oczyszczalnia ścieków),

- zwierzęta (od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od padnięcia i uboju z konieczności w wyniku wypadku lub choroby),

- przepięcie z dowolnej przyczyny,

- stłuczenie stałych elementów (szyby, ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze, wbudowane akwaria i terraria, szyby kominkowe, szyby zabudowanych piekarników i kuchenek mikrofalowych, szklane lub plastikowe osłony: kabin natryskowych, boksów, wanien i brodzików, wanien i brodzików, zabudowę balkonów, tarasów, loggii i ogrodów zimowych),

- następstwa powodzi.


OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim nie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym powstałe w związku z:

- posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości lub ruchomości domowych,

- posiadaniem zwierząt domowych,

- posiadaniem lub użytkowaniem koni wyłącznie do celów prywatnych lub rekreacyjnych,

- posiadaniem lub użytkowaniem rowerów,

-amatorskim uprawianiem sportów,

- posiadaniem lub użytkowaniem modeli latających lub latawców (w tym dronów do 10 kg).


OC działalności agroturystycznej.

Ubezpieczenie obejmuje:

- wynajem pokoi agroturystom,

- świadczenie usług związane z posiadaniem zwierząt,

- sprzedaż posiłków domowych,

- usługi związane z pobytem turystów: wypożyczanie rowerów, sprzętu pływającego itp.


Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Ubezpieczenie obejmuje:

- śmierć w wyniku wypadku rolniczego,

- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- koszty rehabilitacji będące następstwem nieszczęśliwych wypadków.


Inne ubezpieczenia:

- komunikacyjne,

- turystyczne,

- na życie.3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

O MNIE

IMG_20200618_152607_edited.jpg

Doradzam przy wyborze ubezpieczenia.

Sens ubezpieczenia polega na tym,

żeby mieć ochronę, a nie na tym,

żeby posiadać ubezpieczenie.