Bezpieczeństwo w transporcie.

Zaktualizowano: 4 maj 2021Prowadzenie działalności gospodarczej spotyka się z różnymi skomplikowanymi i długotrwałymi procedurami o charakterze administracyjno-prawnym czy też rozbudowaną biurokracją. Wymaga czasu, wiedzy i pieniędzy. Reprezentuję markę VIVIAMO, zajmującą się ubezpieczeniami od 2013 r. Byłem również przez wiele lat osobą zarządzającą transportem drogowym, miałem do czynienia z kontrolami ITD. Chciałbym zainteresować jedynym takim na polskim rynku produktem, kierowanym specjalnie do firm wykonujących transport drogowy, zarówno krajowy jak i międzynarodowy. To produkt Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej D.A.S. Produkt ten daje ochronę prawną firmy transportowej, pojazdu oraz kierowców w sytuacjach naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju, w którym wykonywany jest transport drogowy. Ochronę prawną w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego (zarówno firmy, jak i pojazdu na drodze). W szczególności ochrona obejmuje:

  1. warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,

  2. czas pracy kierowcy,

  3. warunki techniczne pojazdów, którymi wykonywany jest przewóz osób lub towarów,

  4. zasady i wymogi prawne przewozu osób lub towarów,

  5. przepisy regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.

W przypadku naruszenia powyższych przepisów ochrona obejmuje kierującego firmą, osobę zarządzającą transportem drogowym oraz kierowców ponoszących odpowiedzialność za naruszenie prawa. Produkt obejmuje również kompleksową ochronę prawną firmy, co może stanowić tańszą alternatywę dla stałych umów zawieranych z kancelariami prawnymi lub ich uzupełnienie (porady prawne, doradztwo prawne, reprezentacja prawna, sfinansowanie kosztów, opłat lub wydatków prawnych). To również ochrona w prawie karnym i wykroczeń (w tym kaucja zwrotna), dochodzenie odszkodowań, obrona lub reprezentacja w sądowych sporach z ZUS, US i innymi, ochrona prawna w sporach z umów na potrzeby własne oraz w prawnie gospodarczym (np. z Sanepid). Obejmuje również mediacje. To dostęp do wzorów umów, sporządzania opinii i analiz prawnych, analiz umów i projektów umów, identyfikacji stanu prawnego. Pomoc prawna, w przeciwieństwie do usług oferowanych przez kancelarie prawne, świadczona jest na terenie Europy oraz państw leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Wyjątki: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan. W przypadku problemów prawnych podczas wykonywania przewozu, pracownik otrzymuje niezwłoczną pomoc. Naklejka D.A.S. na szybie pojazdu to ostrożniejsze prowadzenie kontroli pojazdu i kierowcy. Oferuję również kompleksowe ubezpieczenie firm: śrdoków transportu, majątku, maszyn, sprzętu, środków obrotowych, mienia powierzonego, OC firmy, NNW i inne oraz usługi w zakresie audytu przestrzegania przepisów socjalnych na etapie planowania oraz rozliczania pracy. Prowadzę szkolenia z zakresu przepisów socjalnych (rozporządzenie 561, ustawa o czasie pracy kierowców, kodeks pracy). Kary nakładane przez ITD z jednej strony są bardzo wysokie, a z drugiej ich powtarzalność może skutkować utratą uprawnień do prowadzenia firmy transportowej. Już teraz warto pomyśleć o mocnym zabezpieczeniu.

Ubezpieczeniem może być objęty kierowca indywidualnie.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Zapraszam do współpracy.


0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

O MNIE

IMG_20200618_152607_edited.jpg

Doradzam przy wyborze ubezpieczenia.

Sens ubezpieczenia polega na tym,

żeby mieć ochronę, a nie na tym,

żeby posiadać ubezpieczenie.